Skip to content

Meistä

Korkea asiantuntijuus & rento työkulttuuri

Tarjoamme vaihtelevia työtehtäviä rennossa ja ammattitaitoisessa työporukassa. Saat mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Meillä kaikki kantavat vastuuta siitä, että töihin on joka päivä mukava tulla ja apua on aina saatavilla. Uskallamme siis luvata, että pääset osaksi työyhteisöä, jossa viihdyt.

Meillä on taitoa ja hiotut tavat viedä projektit yhdessä maaliin. Arvostamme erityisesti asennetta, asiantuntijuutta ja kädentaitoja. 

Avoimet
työpaikat

Opiskelijalle

Tuntitöitä opintojen ohelle ja diplomitöitä loppuvaiheen opiskelijoille

Ammattilaiselle

Töitä kone- ja tuotantotekniikan ammattilaiselle

Tarinat

Työntekijämme kertovat kokemuksiaan.

Pertti Yli-Kohtamäki

Projektipäällikkö, Hefmecissä vuodesta 2018

Meillä Hefmecissä uskotaan siihen, että hyviin tuloksiin päästään silloin, kun töihin on kiva tulla. Teemme töitä tosissaan, välillä kellonajastakin riippumatta. Silloin toimiston reipas huumori ja mukavat työkaverit piristävät. Työkaverit ovat poikkeuksellisen auttavaisia ja kaikkien näkemystä kunnioitetaan. Meillä saa tulla ja mennä aika vapaasti, kunhan vastuu kannetaan ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Joona Haukipuro

Vanhempi suunnittelija, Hefmecissä vuodesta 2018

Aloitin urani Hefmecissä vuonna 2018. Aluksi toimin opiskeluiden ohella osa-aikaisena mekaniikkasuunnittelijana Vantaan konttorilla. Myöhemmin olen päässyt ottamaan vastuuta erilaisissa työvälineiden sekä työmenetelmien suunnittelu- ja toimitusprojekteissa. Myös DI-työni järjestyi kätevästi Hefmecin kautta. Aihe valikoitui asiakasprojektistani, jossa sain syventää muun muassa koneensuunnittelun osaamistani.

Sanottua

Työntekijämme kertovat, millaista Hefmecissä on olla töissä.

"Kollegat ovat kannustavia ja omaavat hyvät käytöstavat, täällä kunnioitetaan myös nuorempia kollegoja."
"Kova asiantuntijuuden taso ja rento työkulttuuri ovat hyvä kombinaatio"
"Toimistotyön suosiminen luo tiiviin työyhteisön ja mahdollistaa etenkin uran alkuvaiheessa oppimisen hyvällä tavalla"
"Tunnelma on lämminhenkinen ja rento."

Ihmiset

Tutustu työntekijöihimme.

Edut

Koulutus ja urakehitys

Arvostamme jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä. Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia ja tukea urapolkusi edistämisessä. Rohkaisemme sinua kehittymään ja saavuttamaan omat tavoitteesi. Projekteista kerrytetty osaaminen ei aina riitä, jolloin eri osa-alueita vahvistetaan ammatillisilla koulutuksilla. Koulutuksia on vuosien varrella järjestetty niin hitsaustekniikan, suunnittelun, FEM:n, projektijohtamisen, kuin henkilöjohtamisenkin saralla. Henkilökohtainen urasuunnittelu on tiivis osa Hefmecin johtamista. Uran kehittymisestä keskustellaan säännöllisesti ja koulutuksilla tuetaan työntekijän ammatillista kasvua.

Kulttuuri ja tilat

Olemme saaneet luotua inspiroivan työympäristön ja -kulttuurin, jossa työntekijät onnistuvat ja viihtyvät. Meille hyvän työilmapiirin edellytyksiä ovat työkavereiden läsnäolo, tuki ja avoimuus. Moderni työympäristömme on suunniteltu tukemaan työmme jokaista vaihetta. Meillä voit tarpeen mukaan keskittyä työntekoon, nauttia Hefaistoksen pajassa kupposen kahvia tai sparrata kollegoiden kanssa projektiisi liittyen. Meillä johto on läsnä ja helposti lähestyttävissä. Rohkaisemme toisiamme avoimuuteen ja vuorovaikukseen kaikkien työntekijöiden kanssa. Meille on tärkeää, että on helppoa lähestyä ketä tahansa kollegaa, jakaa ajatuksia tai pyytää apua.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista monin eri tavoin. Panostamme työntekijöidemme terveyteen ja hyvinvointiin tarjoamalla laajennettua työterveyshuoltoa. Tarjoamme työntekijöillemme ergonomiset työskentelyolosuhteet ja ennaltaehkäisevää fysioterapiaa. Meillä on myös perinteenä kokoontua päivittäin Hefaistoksen pajaan kahvikupin ääreen. Naurun remakka kuuluu usein kauas ja aivot tuulettuvat vaativan asiantuntijatyön vastapainona. 

Virkistys

Järjestämme säännöllisesti virkistyspäiviä ja henkilöstöjuhlia, joissa voimme urheilla, ulkoilla, rentoutua ja viettää aikaa yhdessä. Nämä tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden irroittautua arjesta, ladata akkuja ja kokea jotain uutta. Yritys vastaa aina kaikista järjestelyistä, jotta sinä saat keskittyä nauttimaan tapahtumasta. ”Fordit” eli Harrison Ford-treenit on henkilökuntamme itse kehittämä viikoittainen ulkotreenitapahtuma. Kiertoharjoittelu-tyyppinen tunti on avoin kaikille työntekijöillemme. Tämän lisäksi tuemme työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun.

Kuvia tapahtumistamme

Kysyttyä

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Hefmecistä.

Henkilöstökyselyssä työntekijämme kuvasivat meitä seuraavin adjektiivein: rento, moderni, kehittyvä, monipuolinen, mielenkiintoinen ja opettavainen.

Hefmecin johtamisessa on sitouduttu kehittämään yhtiötä määrätietoisesti ISO9001 tukeutuen. Olemme saaneet positiivista palautetta työntekijöiltä siitä, miten järjestelmällisesti toimimme ja miten paljon olemme panostaneet perehdytykseen. Yrityksen johto on läsnä ja päätöksenteko on avointa ja rehellistä. Yhtiön johdon menestystä mitataan mm. yrityskulttuurin mittareilla, jolloin työntekijän kokema yrityskulttuuri ja sen terveys on meillä johdon agendalla aina.

Hefmecin projektit liittyvät useimmiten asiakkaamme esittämään kehittämis- tai investointihankkeeseen. Toimimme näissä projekteissa mekaniikkasuunnittelijoina, projekti-insinööreinä, projektipäällikköinä ja asiantuntijoina ja osaamisemme painottuu erityisesti kone- ja tuotantotekniikkaan.

Suunnitteluprojektit liittyvät monesti erilaisiin tuotannon työvälineisiin, kuten nostoapuvälineisiin. Toimitamme myös suunnittelemamme tuotteet, jolloin alihankinnan ostot ja valmistuksen laadunvalvonta monipuolistavat työnkuvaa. Projektin kestot vaihtelevat yhdestä viikosta muutamaan vuoteen.

Asiakkaamme ostavat meiltä kone- ja tuotantotekniikan erityisosaamista. Työssä tarvitaan hyvää ymmärrystä mekaniikasta, materiaaleista ja koneenrakennuksesta. Asiakkaamme ovat myös erittäin tyytyväisiä hefmeciläisten palveluasenteeseen sekä kommunikointi- ja organisointitaitoihin. Kykenemme ratkomaan vaativia tuotannon haasteita ja viemään projektit läpi laadukkaasti.

Hefmeciläisillä on kokemusta lukuisten suunnittelu- ja laskentaohjelmistojen käytöstä ja suunnitteluohjelmisto valikoituu ensisijaisesti asiakastarpeen mukaan. Käytössämme ovat mm. SolidWorks, CATIA, NX, Creo, AutoCAD ja Inventor.

Tarjoamme opiskelijoille ja työuraansa aloitteleville insinööreille tuntitöitä, diplomitöitä ja nuoremman suunnittelijan ja projekti-insinöörin töitä. Saat omia projektin osakokonaisuuksia hoidettavaksi ja pääset syventämään ja soveltamaan monipuolisesti teknistä osaamistasi erilaisissa projekteissa.

Jo työelämässä olevat ammattilaiset pääsevät hoitamaan laajempia ja teknisesti vaativampia kokonaisuuksia. He saattavat syventyä vahvemmin johonkin tiettyyn tekniikan osa-alueeseen, kuten lujuuslaskentaan tai liitostekniikoihin.

Hefmecissä sinulla on mahdollisuus kasvaa ja edetä urallasi pääsuunnittelijan tai projektipäällikön tehtäviin. Asiakasprojektisi ovat teknisesti vaativia ja pystyt hoitamaan laajoja kokonaisuuksia ja soveltamaan eri teknologioita. Hefmecin pääsuunnittelijat ja projektipäälliköt toimivat Hefmecin edustajina asiakasrajapinnassa, johtavat omaa projektitiimiä ja toimivat tiimin lähiesihenkilönä.

Käytämme työntekijöitä valitessamme paljon aikaa siihen, että opimme ymmärtämään mistä työntekijän motivaatio rakentuu, mikä häntä innostaa ja vie eteenpäin ja millaisessa työympäristössä hän viihtyy. Näin toimimalla olemme onnistuneet valitsemaan ne työntekijät, joiden tulevaisuuden odotuksiin olemme pystyneet vastaamaan, ja jotka ovat onnistuneet työssään erinomaisesti.

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi ja kerro itsestäsi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä hallintopäällikkö Evi Rantaseen.

EVI RANTANEN
+358 50 582 7791
evi.rantanen (at) hefmec.fi