Skip to content

Opiskelijalle

Ura meillä

Töihin opintojen ohella?

Tarjoamme vuosittain teekkareille tuntitöitä ja olemme teettäneet myös useita diplomitöitä. Diplomityön ja tutkinnon valmistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa uraasi Hefmecissä vakituisena työntekijänä.

Lähetä meille avoin hakemus ja kerro mielenkiinnon kohteistasi sekä milloin sinulla olisi sopiva hetki aloittaa työskentely tai diplomityön teko! 

DI-Työntekijän polku

Näin diplomityö syntyy

1. Aloitus
Työskentelyn voi aloittaa osa-aikaisesti opintojen ohella, yleensä maisterivaiheen 1. tai 2. vuonna.
2. Perehdytys
Saat kattavan perehdytyksen työhösi ja tarvittaessa tukenasi on koko yritys, kahdella paikkakunnalla.
3. Asiakasprojektit
Osallistut Hefmecin asiakasprojekteihin ja avustat alkuun Hefmecin projektipäällikköä.
4. Työn aihe
DI-työn aihe valikoituu asiakasprojekteista 1-12kk kuluessa opintojen tilanne huomioiden.
5. DI-projekti
Projekti, josta DI-työ tehdään, toteutetaan kuten mikä tahansa Hefmecin asiakasprojekti.
6. Ohjaaja
Hefmecin ohjaajalta saat apua työn rajaamisessa sekä paljon hyviä vinkkejä työn läpivientiin
7. Valmistuminen
Valmistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa uraasi Hefmecissä vakituisena työntekijänä.
1
2
3
4
5
6
7

Tarinat

Työntekijämme kertovat kokemuksiaan.

Joona Haukipuro

Vanhempi suunnittelija, Hefmecissä vuodesta 2018

Aloitin Hefmecissä kesäteekkarina. Pääsin heti toisena työpäivänä mukaan autoteollisuuden asiakasprojektiin. Jännitin, miten selviän 3. vuoden opiskelijana Hefmecin haastavissa projekteissa, joissa piti konesuunnittelun lisäksi hallita myös lujuuslaskenta FEM:lla. Yllätyin, miten tehokkaasti Hefmecissä hyödynnetään työkavereiden osaaminen ja miten helposti sain apua heiltä. Jatkoin kesän jälkeen erilaisissa suunnitteluprojekteissa opiskelujen ohella ja DI-työn tein Hefmecille kesällä 2020. Valmistumisen jälkeen olen jatkanut Hefmecissä vakituisena työntekijänä.

Mika Julin

Projekti-insinööri & asiakasvastaava, Hefmecissä vuodesta 2019

Hain suunnittelutöitä kesällä 2019. Olin suorittanut koulukurssit, mutta diplomityö puuttui. Hefmecistä löytyi sopiva aihe tuotantotekniikan IoT-projektiin liittyen. Työn aikana suunnittelin ja valmistin useita prototyyppejä. Projektiin liittyviin haasteisiin sain apua koko Hefmecin henkilöstöltä. Prototyyppejä testattiin Aalto-yliopistossa. Työn ohjaus tuli Hefmeciltä ja työn valvoja Aalto-yliopistosta. Diplomityön ja valmistumisen jälkeen olen jatkanut Hefmecissä nuorempana suunnittelijana. Yhtenä projektinani on prototyypin tuotteistaminen ja testaus teollisessa ympäristössä.

Sanottua

Työntekijämme kertovat, millaista Hefmecissä on olla töissä.

“Rento ilmapiiri ja huikea yhteisöllisyys”
“Laadukas perehdytys ja erinomainen työyhteisö on ykkösjuttu”
“Vapaus, joustavuus ja avun saamisen helppous kuvaavat hyvin meidän toimintakulttuuria”
“Avoimuus ja sopivan rento, mutta ammattimainen ote projekteihin”
“Matala kynnys asioida kenen tahansa kollegan kanssa riippumatta osapuolten tehtävänkuvasta”
”Hefmecissä on tyypillistä yleinen kohteliaisuus ja kunnioitus työkavereita kohtaan ja halu auttaa kollegoita omista kiireistä huolimatta”

Aikaisempia diplomitöitä

Ura Hefmecissä

0 - 6 kk
Perehdytysohjelma
Perehdytysohjelmamme räätälöidään sinulle. Lähtötasosi huomioidaan aina yksilöllisesti. Henkilökohtaisen perehdyttäjän avulla varmistamme että saat kaiken tarvittavan tuen.
1
0 - 6 kk
6 kk
Urapolku
Suunnittelemme yhdessä urapolkuasi ja palaamme siihen säännöllisesti. Näin varmistamme, että työntekijän omat toiveet huomioidaan tulevalla Hefmec uralla.
2
6 kk
6 - 12 kk
Osaamisen kasvattaminen
Kokenut esihenkilö ja tiivis työyhteisö varmistavat, että kehityt ja onnistut työssäsi.
2
6 - 12 kk
12 kk >
Tekniikan alan ammattilainen
Tässä vaiheessa työuraa mahdollisuuksia on jo lukuisia. Toiset syventävät asiantuntijaosaamista ja toiset projektiosaamista. Jotkut osallistuvat myyntiin tai perehdyttämiseen. Mitä sinä haluat...?
2
12 kk >

Kysyttyä

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Hefmecistä.

Henkilöstökyselyssä työntekijämme kuvasivat meitä seuraavin adjektiivein: rento, moderni, kehittyvä, monipuolinen, mielenkiintoinen ja opettavainen.

Hefmecin johtamisessa on sitouduttu kehittämään yhtiötä määrätietoisesti ISO9001 tukeutuen. Olemme saaneet positiivista palautetta työntekijöiltä siitä, miten järjestelmällisesti toimimme ja miten paljon olemme panostaneet perehdytykseen. Yrityksen johto on läsnä ja päätöksenteko on avointa ja rehellistä. Yhtiön johdon menestystä mitataan mm. yrityskulttuurin mittareilla, jolloin työntekijän kokema yrityskulttuuri ja sen terveys on meillä johdon agendalla aina.

Hefmecin projektit liittyvät useimmiten asiakkaamme esittämään kehittämis- tai investointihankkeeseen. Toimimme näissä projekteissa mekaniikkasuunnittelijoina, projekti-insinööreinä, projektipäällikköinä ja asiantuntijoina ja osaamisemme painottuu erityisesti kone- ja tuotantotekniikkaan.

Suunnitteluprojektit liittyvät monesti erilaisiin tuotannon työvälineisiin, kuten nostoapuvälineisiin. Toimitamme myös suunnittelemamme tuotteet, jolloin alihankinnan ostot ja valmistuksen laadunvalvonta monipuolistavat työnkuvaa. Projektin kestot vaihtelevat yhdestä viikosta muutamaan vuoteen.

Asiakkaamme ostavat meiltä kone- ja tuotantotekniikan erityisosaamista. Työssä tarvitaan hyvää ymmärrystä mekaniikasta, materiaaleista ja koneenrakennuksesta. Asiakkaamme ovat myös erittäin tyytyväisiä hefmeciläisten palveluasenteeseen sekä kommunikointi- ja organisointitaitoihin. Kykenemme ratkomaan vaativia tuotannon haasteita ja viemään projektit läpi laadukkaasti.

Hefmeciläisillä on kokemusta lukuisten suunnittelu- ja laskentaohjelmistojen käytöstä ja suunnitteluohjelmisto valikoituu ensisijaisesti asiakastarpeen mukaan. Käytössämme ovat mm. SolidWorks, CATIA, NX, Creo, AutoCAD ja Inventor.

Tarjoamme opiskelijoille ja työuraansa aloitteleville insinööreille tuntitöitä, diplomitöitä ja nuoremman suunnittelijan ja projekti-insinöörin töitä. Saat omia projektin osakokonaisuuksia hoidettavaksi ja pääset syventämään ja soveltamaan monipuolisesti teknistä osaamistasi erilaisissa projekteissa.

Jo työelämässä olevat ammattilaiset pääsevät hoitamaan laajempia ja teknisesti vaativampia kokonaisuuksia. He saattavat syventyä vahvemmin johonkin tiettyyn tekniikan osa-alueeseen, kuten lujuuslaskentaan tai liitostekniikoihin.

Hefmecissä sinulla on mahdollisuus kasvaa ja edetä urallasi pääsuunnittelijan tai projektipäällikön tehtäviin. Asiakasprojektisi ovat teknisesti vaativia ja pystyt hoitamaan laajoja kokonaisuuksia ja soveltamaan eri teknologioita. Hefmecin pääsuunnittelijat ja projektipäälliköt toimivat Hefmecin edustajina asiakasrajapinnassa, johtavat omaa projektitiimiä ja toimivat tiimin lähiesihenkilönä.

Käytämme työntekijöitä valitessamme paljon aikaa siihen, että opimme ymmärtämään mistä työntekijän motivaatio rakentuu, mikä häntä innostaa ja vie eteenpäin ja millaisessa työympäristössä hän viihtyy. Näin toimimalla olemme onnistuneet valitsemaan ne työntekijät, joiden tulevaisuuden odotuksiin olemme pystyneet vastaamaan, ja jotka ovat onnistuneet työssään erinomaisesti.

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi ja kerro itsestäsi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä hallintopäällikkö Evi Rantaseen.

EVI RANTANEN
+358 50 582 7791
evi.rantanen (at) hefmec.fi