Skip to content

Käyttäjävaatimus / User requirement specification, eli URS

Palvelemme laajasti eri teollisuudenaloja Suomessa, mikä antaa meille arvokasta tietoa toimialojen eroista. Yksi näkyvimmistä eroista alojen välillä liittyy käyttäjävaatimukseen, joka tunnetaan puhekielessä usein ”urssina”.

Esimerkiksi lääketeollisuudessa käyttäjävaatimukset ovat usein erittäin tarkkaan määriteltyjä. Näin toimitaan Good Manufacturing Practice-vaatimusten täyttämiseksi, ja sitä kautta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Jollain teollisuuden sektoreilla käyttäjävaatimus voi olla yksinkertainen sähköpostiviesti, jossa pyydetään esimerkiksi kuljetinta.

Jos käyttäjävaatimuksen kaikki kohdat ovat äärimmäisen tiukkoja, tekninen toteutus voi vaatia lähestulkoon tieteellisiä läpimurtoja. Samoin liian yksityiskohtaiset vaatimukset voivat rajoittaa vaihtoehtoja. Insinöörin näkökulmasta paras tapa kirjata vaatimus, viittaamalla standardeihin tai viranomaisvaatimuksiin.

Käyttäjävaatimuksen, ja sen laajuuden, vaikutus riippuu investoinnin laajuudesta. Pienemmissä projekteissa tiukatkin vaatimukset ovat usein täytettävissä, mutta suuremmissa projekteissa yksi huonosti kirjattu vaatimus voi aiheuttaa monimutkaisia ongelmia. Tämän takia käyttäjävaatimusten tarkastelu ja päivittäminen projektin aikana on tärkeää. Ongelmia voi kuitenkin syntyä, jos jokin osapuoli on tehnyt alkuperäisen vaatimusten mukaisia suorituksia ja sen jälkeen vaatimuksia muutetaan. Tässä vaiheessa voi syntyä erimielisyyksiä rahoituksesta ja muista muutoksen vaikutuksista.

Toisaalta myös liian kevyet lähtötiedot ja käyttäjävaatimukset voivat aiheuttaa ongelmia. Tyypillisesti tämä ilmenee erittäin suppeana määrityksenä, jotka ovat esimerkiksi muotoa: ”tarvitaan kuljetin” tai ”tarvitaan robotti”. Tällaisissa tilanteissa asiakkaan todellinen tarve jää epäselväksi, jonka seurauksena alkuperäistä juurisyytä ei saadakaan korjatuksi.

Edellä mainittujen esimerkkien vuoksi tarjoamme asiakkaalle mahdollisuutta lähteä pienin askelin eteenpäin. Esimerkiksi muutaman päivän mittaisella työpanoksella asiakas saa meiltä konseptitason yhteenvedon siitä, miten me näemme heidän esittämän haasteen, ja mikä olisi mielestämme kustannustehokkain tapa lähteä haastetta korjaamaan.

Jos kaipaat vinkkejä käyttäjävaatimuksiin ja yleiseen tuotannon kehitykseen liittyen, ota yhteyttä Kimi Forsbergiin (+358 50 563 0465) tai Pertti Yli-Kohtamäkeen (+358 44 325 0076)! Oli kyseessä sitten yksittäisen työvaiheen kehitystyö tai uuden tuotantolaitoksen tai -linjan toteuttaminen, Hefmeciltä saat apua niin tunniksi kuin tilikaudeksi, juuri tarpeesi mukaan.

Voit lukea lisää palveluistamme täältä.

Viimeisimmät

Seuraa meitä

Tuotteet

Tuotteillamme parannat tuottavuuttasi ja kilpailuetuasi niin tehokkuuden, laadun kuin turvallisuudenkin saralla.

Palvelut

Meillä on talo täynnä tuotantotekniikan osaajia. Tutustu palveluihimme.

Olipa sinulla iso tai pieni tuotantotekninen ongelma, me ratkaisemme sen. Ota yhteyttä +358 9 388 2050 ja kerro tarpeesi. Luodaan yhdessä tehokkaampaa tulevaisuutta.