Skip to content

Nostoapuvälineen CE-merkintä

Nostoapuvälineiden CE-merkintä edellyttää, että ne täyttävät Euroopan unionin (EU) asettamat turvallisuusvaatimukset. CE-merkintää ei myönnetä viranomaisen taholta, vaan se on valmistajan tai maahantuojan vastuulla. Nostoapuvälineiden valmistajien on noudatettava EU:n direktiiviä 2006/42/EY koneista sekä sovellettavia standardeja.

Nostoapuvälineen CE-merkinnän yleiset vaatimukset

 1. Olennaiset turvallisuusvaatimukset: Nostoapuvälineen on täytettävä koneiden turvallisuudelle asetetut olennaiset vaatimukset. Nämä vaatimukset liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen, käyttöohjeisiin, merkintöihin, turvatoimiin ja riskien vähentämiseen.
 2. Riskinarviointi: Nostoapuvälineen valmistajan on suoritettava riskinarviointi, jossa tunnistetaan mahdolliset vaaratilanteet ja arvioidaan niiden riskit. Riskienhallintatoimenpiteitä on toteutettava suunnittelun, valmistuksen ja käytön aikana.
 3. Käyttöohjeet: Nostoapuvälineessä on oltava selkeät ja ymmärrettävät käyttöohjeet, jotka sisältävät turvallisuusohjeet, käyttörajoitukset ja huolto-ohjeet.
 4. Merkinnät: Nostoapuvälineeseen on kiinnitettävä CE-merkintä ja muita tarvittavia merkintöjä, kuten valmistajan nimi ja osoite, sarjanumero, maksimikuormitus jne.
 5. Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Nostoapuvälineen valmistajan on vakuutettava, että nostoapuväline on suunniteltu ja valmistettu noudattaen sovellettavia direktiivejä, standardeja ja teknisiä vaatimuksia.

Mikä on nostoapuvälineen ja erikoisnostoapuvälineen ero?

Nostoapuvälineet ovat yleisiä ja laajalti käytössä olevia nostolaitteita. Tyypillisiä nostoapuvälineitä ovat nostosakkelit, nostoketjut, nostoliinat ja erilaiset ruuvattavat nostopisteet.

Erikoisnostoapuvälineet ovat erityisesti suunniteltuja nostolaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi erikoistilanteissa tai erityyppisissä nostotehtävissä. Esimerkkejä erikoisnostoapuvälineistä ovat nostokehikot, tarttujat, nostosakset ja nostopalkit yksilöllisesti suunnitelluilla nostopisteillä. Lisää esimerkkejä löydät nostoapuvälineet-sivuiltamme

Erikoisnostoapuvälineiden CE-merkintä edellyttää samoja vaatimuksia kuin yleisten nostoapuvälineidenkin kohdalla, mutta niiden tapauksessa on otettava huomioon myös erikoisominaisuuksia ja erityisiä riskejä.

Erikoisnostoapuvälineen suunnittelu ja CE-dokumentointi

Erikoisnostoapuvälineen suunnitteluprojekti sisältää tyypillisesti kohteeseen ja vaatimuksiin tutustumisen, nostomenetelmän kehittämisen, nostoapuvälineen mallintamisen sekä lujuuslaskennat. Jossain tapauksissa lujuuslaskennat korvataan kuormitustestillä.

CE-merkityn erikoisnostoapuvälineen tekninen dokumentaatio sisältää seuraavat asiat:

 • Yleiskuvaus kohteesta,
  • tekniset piirustukset,
  • komponenttitiedot,
  • lujuuslaskentaraportti,
  • riskien arvioinnit,
  • käyttö- ja huolto-ohjeet,
  • vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Dokumentaation laatija vastaa, että tekninen tiedosto vastaa direktiivien sekä standardien vaatimuksia. Jos tilaat vain nostoapuvälineen suunnittelun ja CE-dokumentaation, vastaa välineen valmistaja siitä, että väline valmistetaan teknisen tiedoston vaatimusten mukaisesti.

Erikoisnostoapuvälineen valmistus

Valmistaja tai valmistuttaja vastaa välineen vaatimustenmukaisuudesta ja kiinnittää tästä merkiksi välineeseen oman CE-kilven. Kun Hefmec valmistaa ja toimittaa nostoapuvälineen, vastaa Hefmec siitä, että väline valmistetaan teknisen tiedoston vaatimusten mukaisesti ja toimittaa välineen CE-merkittynä.

Olemassa olevan erikoisnostoapuvälineen CE-dokumentointi

Erikoisnostoapuvälineen dokumentointiprojekti sisältää tyypillisesti kohteeseen ja vaatimuksiin tutustumisen, nostoapuvälineen mallintamisen sekä lujuuslaskennat, jotta asianmukainen CE-dokumentointi voidaan laatia. Jossain tapauksissa lujuuslaskennat korvataan kuormitustestillä.

Tyypillisesti nostoapuvälineelle laaditaan uusi CE-dokumentointi, kun nostoapuvälineen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa tai nostoapuvälineen enimmäiskuormaa (WLL / Working Load Limit) halutaan nostaa. Myös näissä tapauksissa dokumentaation laatija vastaa, että uusi tekninen tiedosto vastaa sen hetkisten direktiivien sekä standardien vaatimuksia, mutta valmistaja tai valmistuttaja vastaa välineen vaatimustenmukaisuudesta ja kiinnittää tästä merkiksi välineeseen oman CE-kilven.

Jäikö sinulla kysyttävää?

Kaikissa CE-merkintään liittyvissä kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä Petja Lindströmiin, +358 40 740 4771.

Olipa sinulla iso tai pieni tuotantotekninen ongelma, me ratkaisemme sen. Ota yhteyttä +358 9 388 2050 ja kerro tarpeesi. Luodaan yhdessä tehokkaampaa tulevaisuutta.