Lääke- ja elintarviketeollisuus

Osaamista hygieeniseen ympäristöön

Olemme toimittaneet ja ottaneet käyttöön kymmeniä työvälineitä sekä laitteita hygieeniseen ja GMP ympäristöön. Hefmecin projekti-insinöörit ja projektipäälliköt ovat olleet mukana investointiprojekteissa niin laitemäärittelyissä -ja hankinnoissa kuin validoinneissakin. Asiakkainamme on useita kansainvälisiä elintarvike – ja lääkealan yrityksiä, joilla on korkeat laatustandardit.

Case 1

Nostin puhdastiloihin

Asiakkaamme halusi parantaa työturvallisuutta sekä raaka-ainesäkkien käsiteltävyyttä puhdastiloissa tehtävässä punnituksessa.

Laitetoimittajan oli huomioitava mm. puhdistettavuus, pesussa käytettävät kemikaalit, materiaalivaatimukset (FDA) ja ristikontaminaatio.

Tilojen ja ympäristön tuomien rajoitteiden vuoksi valmista ratkaisua ei ollut markkinoilla, joten Hefmec suunnitteli ja toimitti nostimen CE-merkittynä sekä käyttöönotettuna asiakkaalle.

Case 2

Osaajia lääketeollisuuden projekteihin

Lääketeollisuudessa toimiva yritys aloitti suurimman investointiprojektinsa vuosikymmeniin. Asiakkaalla oli projektiluontoisia resurssitarpeita dokumentoinnissa, teknisissä hankinnoissa sekä tilojen rakentamisessa ja käyttöönotossa.

Hefmecin asiantuntijoilla on vuosien kokemus lääketeollisuuden investointiprojekteista, joten pystyimme tarjoamaan sopivia asiantuntijoita jo käynnissä olevaan projektiin. Tiimin koko kasvoi projektin aikana noin kymmeneen.

Kun projektin tietyt osa-alueet saatiin valmiiksi, siirtyivät Hefmecin konsultit rutiinilla roolista toiseen, vastuualueinaan mm. kvalifioinnit, prosessilaitteiden hankinnat ja käyttöönotot, FAT/SAT testaussuunnitelmat, haalausten järjestämiset sekä yleiset projekti-insinööritehtävät.

Erikoisosaamisemme

Valjasta lääke- ja elintarviketeollisuuden osaamisemme käyttöösi. 

Dokumentaatio

Käyttäjävaatimukset,  kvalifiontiin liittyvä dokumentaatio, testaussuunnitelmat, riskivarviot ja as built-dokumentaatio.

Työvälineet

Työvälineiden kehitys, mekaniikkasuunnittelu ja toimitukset CE-merkittynä hygieniseen ympäristöön.

Projektin hoito

Kvalifiontitoimet, haalauksen valvonta, validoinnin tuki, käyttöönoton valvonta, testaus, ongelmaselvitys tai projektin johtaminen.

Hygieeninen ympäristö

Työturvallisuuden, ristikontaminaation sekä FDA- ja GMP – vaatimusten huomioiminen.

Sanottua

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Pertti Yli-Kohtamäkeen +358 44 325 0076, niin katsotaan kuinka voimme auttaa.